top of page

Inviterer til debatt om Gamlebyen


Hvor godt bevart er Gamlebyen?

Gamlebyen kalles ofte «Nord-Europas best bevarte festningsby.» Begrepet er godt innarbeidet, men det er grunn til å sette spørsmålstegn ved om begrepsbruken ikke er uheldig. For hva betyr det egentlig? Er det noen som vet hvilken festningsby som er Nord-Europas nest best bevarte, eller kan fastslå med rimelig stor sikkerhet hvor galt det må bære avsted i Fredrikstad for at Gamlebyen ikke lenger skal kunne kalle seg den best bevarte i Nord-Europa?

Spørsmålet er ikke tatt ut av løse luften. Det er nemlig opplest og vedtatt fra både politisk hold og bevaringsmyndighetenes at Gamlebyen skal bevares. Men hvordan gjør vi det, og hvor trekker vi grensen mellom bevaring og utvikling? I bevaringsspørsmål er det viktig å være presis og tydelig på hva som skal bevares. Hvor står vi idag, hva er målet og hvilke virkemidler kan tas i bruk for å nå dit?

Tidligere ble begrepet «Nordens festningsby» brukt om Gamlebyen, et uttrykk som kanskje bedre forklarer hvor på bevaringsskalaen vi egentlig befinner oss. I vår del av verden finner man nemlig knapt Gamlebyens like, før man kommer et godt stykke ned i Europa. Gamlebyen er Nordens Festningsby. Nord-Europas best bevarte antyder at bevaringsarbeidet ligger bak oss og at vi har vunnet. At vi er den eneste av vårt slag forteller oss at vi fremdeles har mye å tape.

Velkommen til Forum Gamlebyen

Foreningen Gamle Fredrikstad ønsker med sitt nye arrangementskonsept Forum Gamlebyen å reise viktige spørsmål og skape et forum for diskusjon knyttet til bevaring og utvikling. Vi begynner ved det grunnleggende og inviterer derfor ordfører, festningsforvalter, lederne for interesseorganisasjonene i Gamlebyen, bevaringsmyndigheter, turistnæring og alle som ellers er interessert i Gamlebyens utvikling til en «retningsdebatt» onsdag 20. april klokken 19 i Dunkejongaarden, hvor vi stiller det enkle men likevel vanskelige spørsmålet:

«Hvor vil vi med Gamlebyen?»

Hjertelig velkommen skal du være.

Vil du støtte
vårt arbeid?

 

Foreningen Gamle Fredrikstad ønsker å inspirere så mange som mulig til å være engasjert i Gamlebyens vel. Men engasjert kan man være på mange forskjellige måter: Man kan for eksempel være aktiv i foreningen vår, og bidra praktisk til bevaringen av Dunkejongaarden eller kanskje selge vafler på Kongens torv en deilig vårdag. Noen vil være mindre aktive og mer sosiale og delta på foredrag, fester og andre hyggelige arrangementer i Gamle Fredrikstads regi, mens andre kanskje ønsker seg et mer passivt medlemskap og støtter arbeidet med en kontingent. Eller så kanskje man bare elsker å jangle på vollane, spasere på brostens-gatene – bare oppholde seg her og nyte den fantastiske Gamlebyen. Velkommen skal du være, uansett hvem du er – og takk for nettopp din støtte til Nordens festningsby.

Kommende arrangementer:

Mars: Årsmøte 2/3 
Juni: Sommerfest

Følg oss på Facebook:
 
  • Facebook B&W
Siste artikler: 
 
Søkeord: 
No tags yet.
bottom of page