top of page

Hva er Foreningen Gamle Fredrikstad?

Foreningen Gamle Fredrikstad er en av de fremste kontinuitetsbærere i festningsbyen Gamle Fredrikstad, etter at Forsvaret i 2002 forsvant ut etter vel 340 år innenfor vollene. Med sine røtter tilbake til 1897 og stiftelsen av «Foræning til Fæstningsvoldenes forskjøndelse» har foreningen arbeidet med bevaring og formidling av Gamlebyens historie nesten lenger enn bevaringsmyndighetene har det, og foreningen er med sine snaut 350 medlemmer fremdeles like aktiv som tidligere.

 

Foreningens formål er i samarbeid med offentlige myndigheter og andre interessentgrupper i Gamlebyen å være en pådriver for:

 

  • at den gamle festningsby med sine fortifikasjoner, bygninger og det som ellers hører by- og festningsanlegget til, blir bevart og vedlikeholdt som fortids- og kulturminne. Alt i samarbeid med Riksantikvaren.

  • å ivareta Gamlebyens infrastruktur, herunder gater, plasser, voller m.v. og stell og pleie av grøntområder.

  • sikring og bevaring av Gamlebyens bygningsmasse gjennom brannvernsstiltak, opprettholdelse av korrekt grunnvannsnivå og en forsvarlig trafikkavvikling.

  • å spre kunnskap om Gamlebyens egenart og kulturverdi og derigjennom fremme forsvarlig og verdig utvikling og bruk av Gamlebyen.

bottom of page