top of page

Gamle Fredrikstads styre:

Styreformann

Knut Thomas Hareide-Larsen

 

Viseformann

Trond E.

Svandal

 

Sekretær

Lars

Thoresen

 

Styremedlem

Karin-Elin

Berg

Styremedlem

Mary-Ann

Torp

 

Komitéformenn:

Huskomitéen

Mary-Ann
Torp

 

Bevaringskomiteen: 

Inger Christine

Mulvad Apenes

 

Forretningsfører

Aleksander

Høymyr Abelsen

bottom of page