top of page

Gamlebyen mot 2032

Forslag til et strategisk perspektivdokument for Gamlebyen

Vi tenker fremover! Langt fremover. 

Vår felles oppgave er ikke bare å legge til rette for at det skal være aktivitet i Gamlebyen vår i dag og i morgen. Vi skal overlate Festningsbyen til generasjonene også etter oss. Skal vi få til det, må vi ha en rød tråd i hva vi ønsker å gjøre med byen vår. Vi må vite hva vi vil med Gamlebyen. Hva er egentlig "Gamlebyens premisser" og hva gjør at gjestene får en god opplevelse, hvordan skal vi legge til rette for at de som bor her både trives og vedlikeholder eiendommene sine i tråd med historien. Og hvordan skal vi legge til rette for næringsliv og butikker. 

Mye vann har rent i Glomma siden 1567. Vi har arvet en flott festningsby. Vår plikt er å tenke fremover  - langt fremover.  

Fremtiden må være i tråd med fortiden. 

Grunnlag

Det finnes i dag ingen langsiktig, strategisk plan for utviklingen av Gamlebyen. Selv om Gamlebyen i hovedsak er ferdig utviklet fysisk, vil den allikevel endre seg og utvikle seg over tid. Dersom vi ikke vet hvordan vi vil at denne utviklingen skal være blir den tilfeldig og uten styring. Dette dokumentet er et forsøk på å uttrykke en ønsket retning på Gamlebyens utvikling i tiden frem til 2032.

Gamlebyen 2032 - visjon

I 2032 er Gamlebyen en levende by(del) med en tydelig historisk forankring og stor grad av autentisitet. Den fremstår som attraktiv for fastboende og besøkende, har et levende og variert nærings- og handelsliv og er hele byens stolthet og identitetssymbol. 
 

 Gamlebyen er anerkjent nasjonalt og internasjonalt som et betydelig militærhistorisk kulturminne og attraktivt besøksmål. Et stort antall besøkende og mange attraksjoner og kulturarrangementer gjennom hele året bidrar til et variert og lønnsomt næringsliv.

Overordnet mål for Gamlebyen

Et levende, moderne samfunn i Nordens best bevarte festningsby. 

Hele strategidokumentet finner du i Word-filen øverst til høyre på denne siden.

bottom of page