Search
  • Knut Hareide-Larsen

Inviterer til debatt om Gamlebyen


Hvor godt bevart er Gamlebyen?

Gamlebyen kalles ofte «Nord-Europas best bevarte festningsby.» Begrepet er godt innarbeidet, men det er grunn til å sette spørsmålstegn ved om begrepsbruken ikke er uheldig. For hva betyr det egentlig? Er det noen som vet hvilken festningsby som er Nord-Europas nest best bevarte, eller kan fastslå med rimelig stor sikkerhet hvor galt det må bære avsted i Fredrikstad for at Gamlebyen ikke lenger skal kunne kalle seg den best bevarte i Nord-Europa?

Spørsmålet er ikke tatt ut av løse luften. Det er nemlig opplest og vedtatt fra både politisk hold og bevaringsmyndighetenes at Gamlebyen skal bevares. Men hvordan gjør vi det, og hvor trekker vi grensen mellom bevaring og utvikling? I bevaringsspørsmål er det viktig å være presis og tydelig på hva som skal bevares. Hvor står vi idag, hva er målet og hvilke virkemidler kan tas i bruk for å nå dit?

Tidligere ble begrepet «Nordens festningsby» brukt om Gamlebyen, et uttrykk som kanskje bedre forklarer hvor på bevaringsskalaen vi egentlig befinner oss. I vår del av verden finner man nemlig knapt Gamlebyens like, før man kommer et godt stykke ned i Europa. Gamlebyen er Nordens Festningsby. Nord-Europas best bevarte antyder at bevaringsarbeidet ligger bak oss og at vi har vunnet. At vi er den eneste av vårt slag forteller oss at vi fremdeles har mye å tape.

Velkommen til Forum Gamlebyen

Foreningen Gamle Fredrikstad ønsker med sitt nye arrangementskonsept Forum Gamlebyen å reise viktige spørsmål og skape et forum for diskusjon knyttet til bevaring og utvikling. Vi begynner ved det grunnleggende og inviterer derfor ordfører, festningsforvalter, lederne for interesseorganisasjonene i Gamlebyen, bevaringsmyndigheter, turistnæring og alle som ellers er interessert i Gamlebyens utvikling til en «retningsdebatt» onsdag 20. april klokken 19 i Dunkejongaarden, hvor vi stiller det enkle men likevel vanskelige spørsmålet:

«Hvor vil vi med Gamlebyen?»

Hjertelig velkommen skal du være.

#turisme #bevaring #Gamlebyen #GamleFredrikstad

47 views

© Foreningen Gamle Fredrikstad

  • Facebook B&W