30/4/2020

Torsdag 30. april vedtok formannskapet at det skal lages en strategiplan for Gamlebyen, og at erfaringene fra vårt prosjekt "Gamlebyen mot 2032" skal inn i arbeidet. Endelig vedtak gjøres i bystyret 7. mai - dette er gode nyheter for Gamlebyen. 

Resultatet av arbeidet m...

30/4/2020

Fordi det er såpass stor usikkerhet omkring når samfunnet tillater å avholde ordinære møter av en viss størrelse, har styret besluttet at foreningens årsmøte i år avholdes som nettmøte. Dette har selvsagt enkelte ulemper, men det gjør at foreningens medlemmer i trygg a...

I etterkant av Månefestivalen har det utviklet seg en debatt som ved første øyekast dreier seg om festivalens fremtid innenfor vollene. Dette er uheldig. Et løpende ordskifte om hva som er det beste for Gamlebyen er viktig, men spørsmålet er stort og krever en mer nyan...

Fredrikstad nærmer seg sitt 450-årsjubileum med stormskritt, og det kan være grunn til å gjøre seg noen refleksjoner omkring utgangspunktet, nemlig den delen av byen som idag ligger innenfor de grønne voller ved Glommas utløp. Det er ikke mye tilbake som minner om 1567...

Formannens adresse under årsberetningen for 2015

 

Hvilken tid er den viktigste for bevaringen av Gamlebyen? Spørsmålet kan virke underlig.

Bevaringsarbeidet i Gamlebyen har pågått i mange årtier og over mange ulike faser. Før 1930-tallet var bevaring av byen innenfor v...

18/2/2016

Hvor godt bevart er Gamlebyen?

Gamlebyen kalles ofte «Nord-Europas best bevarte festningsby.» Begrepet er godt innarbeidet, men det er grunn til å sette spørsmålstegn ved om begrepsbruken ikke er uheldig. For hva betyr det egentlig? Er det noen som vet hvilken festnings...

12/2/2016

Viseformann Trond Svandal avbildet under fjorårets årsmøte i Dunkejongaarden.

 

Foreningen Gamle Fredrikstads 67. årsmøte finner sted i Dunkejongaarden, torsdag 18. februar klokken 19.00. Alle medlemmer som betalte kontingent for 2015 har stemmerett under årsmøtet.

 

I hen...

Gamlebyen ligger som en idyllisk oase bak sine grønne voller. Den er vakker, velholdt og fylt med aktører som vil den vel. Gamlebyen som kulturminne har det godt. Det er derfor lett å tenke seg at Gamlebyen alltid har fremstått i den skikk den gjør idag, og at bevaring...

Dersom man i løpet av de siste månedene har begitt seg mot Gamlebyen per bil vil man ha lagt merke til at gravearbeider sperrer halvparten av den siste lille strekningen fra Torsnesveien og inn mot festningsbyen. Utfordringene dette medfører for handelsdrivende har sen...

Den opplyste leser kjenner historien om geitekillingen som hadde lært å telle til ti. Full av ungdommelig pågangsmot gav han seg i kast med å telle alle dyrene han møtte på sin vei, til de enfoldige dyrenes store fortvilelse.

I våre dager er vi mer vant til å la oss t...

Please reload

Vil du støtte
vårt arbeid?

 

Foreningen Gamle Fredrikstad ønsker å inspirere så mange som mulig til å være engasjert i Gamlebyens vel. Men engasjert kan man være på mange forskjellige måter: Man kan for eksempel være aktiv i foreningen vår, og bidra praktisk til bevaringen av Dunkejongaarden eller kanskje selge vafler på Kongens torv en deilig vårdag. Noen vil være mindre aktive og mer sosiale og delta på foredrag, fester og andre hyggelige arrangementer i Gamle Fredrikstads regi, mens andre kanskje ønsker seg et mer passivt medlemskap og støtter arbeidet med en kontingent. Eller så kanskje man bare elsker å jangle på vollane, spasere på brostens-gatene – bare oppholde seg her og nyte den fantastiske Gamlebyen. Velkommen skal du være, uansett hvem du er – og takk for nettopp din støtte til Nordens festningsby.

Kommende arrangementer:

13.5 Årsmøte

5.6 Sommerfest

Følg oss på Facebook:
  • Facebook B&W
 Siste artikler: 
Please reload

Søkeord:
Please reload

© Foreningen Gamle Fredrikstad

  • Facebook B&W