© Foreningen Gamle Fredrikstad

  • Facebook B&W

28/1/2020

Foreningen Gamle Fredrikstad avholder sitt årsmøte 12. mars 2020 klokken 1800. Etter årsmøteforhandlingene inviteres foreningens medlemmer til tradisjonell årsmiddag i Dunkejongaarden omkring kl. 1900. 

Meny:

Skrei med tilbehør

Kakebord og kaffe

Prisen for middagen er...

4/12/2019

Foreningen Gamle Fredrikstad inviterer nye og gamle medlemmer til tradisjonell førjulstemning i Dunkejongaarden, hvor vi som vanlig serverer verdens beste risengrynsgrøt.

Tradisjonen tro får vi høre beretningen om «Hvorledes det ble jul på Simensbråten» - historien so...

13/9/2019

Fortidsminneforeningen Østfold og foreningen Gamle Fredrikstad arrangerer håndverksdag i Dunkejongaarden i Gamlebyen lørdag 14. september fra kl. 1100 til 1500. Flere gamle håndverk blir presentert, og det blir mulig å se og snakke med håndverkerne.

Gratis adgang. Ser...

30/4/2018

I årets Forum Gamlebyen inviterer foreningen Gamle Fredrikstad til en samtale om et mulig bygningsvernssenter i Fredrikstad. 

Margret Lie Wessel, daglig leder for Akershus bygningsvernsenter og historiker og byggeskikkentusiast Trond Svandal innleder og samtaler om te...

I etterkant av Månefestivalen har det utviklet seg en debatt som ved første øyekast dreier seg om festivalens fremtid innenfor vollene. Dette er uheldig. Et løpende ordskifte om hva som er det beste for Gamlebyen er viktig, men spørsmålet er stort og krever en mer nyan...

Fredrikstad nærmer seg sitt 450-årsjubileum med stormskritt, og det kan være grunn til å gjøre seg noen refleksjoner omkring utgangspunktet, nemlig den delen av byen som idag ligger innenfor de grønne voller ved Glommas utløp. Det er ikke mye tilbake som minner om 1567...

Formannens adresse under årsberetningen for 2015

 

Hvilken tid er den viktigste for bevaringen av Gamlebyen? Spørsmålet kan virke underlig.

Bevaringsarbeidet i Gamlebyen har pågått i mange årtier og over mange ulike faser. Før 1930-tallet var bevaring av byen innenfor v...

18/2/2016

Hvor godt bevart er Gamlebyen?

Gamlebyen kalles ofte «Nord-Europas best bevarte festningsby.» Begrepet er godt innarbeidet, men det er grunn til å sette spørsmålstegn ved om begrepsbruken ikke er uheldig. For hva betyr det egentlig? Er det noen som vet hvilken festnings...

12/2/2016

Viseformann Trond Svandal avbildet under fjorårets årsmøte i Dunkejongaarden.

 

Foreningen Gamle Fredrikstads 67. årsmøte finner sted i Dunkejongaarden, torsdag 18. februar klokken 19.00. Alle medlemmer som betalte kontingent for 2015 har stemmerett under årsmøtet.

 

I hen...

Gamlebyen ligger som en idyllisk oase bak sine grønne voller. Den er vakker, velholdt og fylt med aktører som vil den vel. Gamlebyen som kulturminne har det godt. Det er derfor lett å tenke seg at Gamlebyen alltid har fremstått i den skikk den gjør idag, og at bevaring...

Please reload

Vil du støtte
vårt arbeid?

 

Foreningen Gamle Fredrikstad ønsker å inspirere så mange som mulig til å være engasjert i Gamlebyens vel. Men engasjert kan man være på mange forskjellige måter: Man kan for eksempel være aktiv i foreningen vår, og bidra praktisk til bevaringen av Dunkejongaarden eller kanskje selge vafler på Kongens torv en deilig vårdag. Noen vil være mindre aktive og mer sosiale og delta på foredrag, fester og andre hyggelige arrangementer i Gamle Fredrikstads regi, mens andre kanskje ønsker seg et mer passivt medlemskap og støtter arbeidet med en kontingent. Eller så kanskje man bare elsker å jangle på vollane, spasere på brostens-gatene – bare oppholde seg her og nyte den fantastiske Gamlebyen. Velkommen skal du være, uansett hvem du er – og takk for nettopp din støtte til Nordens festningsby.

Kommende arrangementer:

12.3 Årsmøte og årsmiddag

5.6 Sommerfest

Følg oss på Facebook:
  • Facebook B&W
 Siste artikler: 
Please reload

Søkeord:
Please reload