Innkalling til utsatt årsmøte


Fordi det er såpass stor usikkerhet omkring når samfunnet tillater å avholde ordinære møter av en viss størrelse, har styret besluttet at foreningens årsmøte i år avholdes som nettmøte. Dette har selvsagt enkelte ulemper, men det gjør at foreningens medlemmer i trygg avstand til hverandre kan delta i valgene som gjøres. Plattformen som brukes er Zoom.

Det innkalles derfor med dette til årsmøte på Zoom, onsdag 13. mai klokken 18.00.

Zoom kan lastes ned her: https://zoom.us/download eller i Appstore.

Direktelenke til møtet: https://zoom.us/j/98529368354

Dagsorden i henhold til foreningens vedtekter:

Beretning over årets virksomhet

Revidert regnskap for siste år

Fastsettelse av kontingent for privatpersoner

Saker som er bragt frem til årsmøtet av styret eller andre av foreningens medlemmer (ingen)

Valg

Som et utdrag nedenfor finnes årsberetning og nøkkeltall.

Alle innstillinger er enstemmige.

Foreningen gikk med et solid overskudd i 2019, med et resultat på 165.269 kroner. Dette settes av til vedlikeholdsprosjeketer i Dunkejongaarden. Medlemsveksten var på totalt 25 medlemmer, til 437 medlemmer.

De formelle valgene forventes å være som innstilt:

Styret: Magne Svandal går av etter endt periode og Karin-Elin Berg er foreslått som nytt styremedlem. Det foreslås gjenvalg på Trond Svandal og Lars Thoresen. Ingen andre er på valg.

Valgkomité: Anne-Marit Svandal fratrer valgkomitéen og foreslås erstattet av Audun Holm.

Revisor: Øivind Tvete foreslås gjenvalgt.

Foreningens arbeid

I 2019 ble foreningen 70 år, og vi kan dermed legge bak oss et jubileumsår preget av høy aktivitet, med både høytidelig feiring av oss selv og et godt stykke arbeid nedlagt for både Gamlebyen og Dunkejongaarden. At vi i jubileumsåret nok en gang kan konstatere medlemsvekst er ekstra gledelig, og i 12 år på rad har foreningens medlemstall vokst jevnt fra 203 medlemmer i 2009 til 437 i 2019. I 1986, en tid da medlemskap i foreninger var vanligere, var medlemstallet til sammenligning 679. Vi kan alltid hente inspirasjon fra fortiden.

To ulike jubileumsarrangementer ble avholdt, hvor jubileumsmiddagen under årsmøtet ifjor fikk være selve startskuddet for feiringen. Ordfører og inviterte gjester fra samarbeidende foreninger hilste Gamle Fredrikstad og dens medlemmer, og satt både et hyggelig og høytidelig preg på feiringen. Det andre arrangementet var av mer praktisk karakter; håndverkerdagen i Gamlebyen viste publikum at gamle håndverkstradisjoner stadig er aktuelle og at bevaring er både bærekraftig og miljøvennlig. Disse to arrangementene representerer på et godt vis foreningen i sin ulikhet: Sosiale treffpunkter over god mat og god drikke kombinert med sjauing og praktisk bygningsvern. Fokuset er dog hele tiden det samme: Bevaring av kulturminnene vi har til låns fra fremtiden.

Håndverkerdagen i Gamlebyen ble arrangert i samarbeid med en annen jubilant i 2019, Fortidsminneforeningen, som med sin lokalavdeling i Østfold er en stadig viktigere samarbeidspartner for Gamle Fredrikstad. Samarbeidet fortsetter inn i det nye året, der et prosjekt for istandsetting av Dunkejongaardens østvegg blir gjenstand for både praktisk restaurering og formidling av bygningsvern.

En viktig partner er også Gamlebyen Gaardeierforening, som organiserer Gamlebyens svært viktige museumsbestyrere: Eierne av de private gårder som tilsvarer 2/3 av bygningsmassen innenfor vollene. I en tid der økonomi ikke lenger er en hindring for utvikling av de enkelte husene er det ekstra viktig at nye gårdeiere inspireres til å gjøre riktige valg, og et samarbeid mellom Fortidsminneforeningen i Østfold, Gamlebyen Gaardeierforening og Gamle Fredrikstad kan spille en viktig rolle i å formidle og veilede fremtidige generasjoner gårdeiere.

I samarbeid med Gamlebyen Gaardeierforening satt Gamle Fredrikstad igang prosjektet Gamlebyen mot 2032, som under ledelse av Dag Strømsæther skal føre frem mot et felles innspill til strategidokument for Fredrikstad kommune. Planen med prosjektet er at miljøet i Gamlebyen skal kunne si noe om hvor vi ønsker Gamlebyen skal være om 12 år, og peke ut en retning og en plan for hvordan man kommer seg dit. Arbeidet er godt igang, og man tar sikte på å kunne oversende et ferdig dokument til Fredrikstad kommune innen 1. mai.

Fredrikstad kommune spiller en sentral rolle i Gamlebyen, og er den et samlet miljø hele tiden peker på for å ta ansvar for både planverk og utøvende myndighet. Det er behov for større oppmerksomhet omkring problemstillingene i Gamlebyen, og det siste året har det vært avholdt en rekke møter med det politiske miljøet for å skape forståelse for det utfordringsbildet som finnes innenfor vollene.

En del av utfordringsbildet er utvilsomt også de tidligere militære bygningene, som Forsvarsbygg fremdeles forvalter. Forsvarsbygg har vært en viktig alliert for foreningen, og samarbeidet med festningsforvalter Karin-Elin Berg har vært meget godt. Foreningen ser med bekymring på signalene fra Forsvarsbygg om at Gamlebyen og Fredriksten festning nå skal dele på én festningsforvalter.

Dette, i tillegg til det løpende brannsikringsarbeidet og foreningens mange medlemsarrangementer, har vært styrets fokus i året som har gått.

Foruten jubileumsmiddagen og årsmøtet, som i 2019 var helt fulltegnet, arrangerte foreningen også i 2019 en historisk lunch og omvisning for nye og gamle medlemmer. Svært mange møtte opp, og kunne få med seg et foredrag om vin og kaffe fra herrene Eivind Leister og Bengt Morten Wenstøb på kjøpet.

I juni fant foreningen Gamle Fredrikstad og Gamlebyen Gaardeierforenings sommerfest sted, og fylte Dunkejongaarden til bredden med medlemmer som nøt både ferske reker, godt drikke og en deilig sommerkveld i selskap med hverandre. Håndverkerdagen fulgte i september, og vår årlige Adventscafé første helgen i advent trakk i år rekordmange besøkende til Dunkejongaarden for å smake vår spesialitet Oldemor Lindhjems medisterkaker med sin hemmelige og eldgamle oppskrift.

Det tradisjonelle julemøtet, der vi fikk i tillegg til å smake Gamlebyens beste julegrøt fikk høre historien om Hvorledes det ble jul på Simensbråten, ble årets siste arrangement.

Dunkejongaarden Prosjektet med restaurering av vinduer i gården ble fullført i 2019. Med viktig støtte fra Kulturminnefondet har vi fått restaurert syv av de gamle vinduene i gården. En viktig del av prosjektet har vært egeninnsats fra medlemmene, og vi gjennomførte i året som gikk fire arbeidsdugnader på vinduene. Her deltok foreningens medlemmer i arbeidet med å pusse, skrape og male vinduskarmer, med riktig linoljemaling. Dette er en type prosjekter vi ønsker å fortsette med fremover, og involvere interesserte medlemmer i restaureringsarbeid og bygningsvern. Samarbeidet med Fortidsminneforeningen i Østfold og håndverksdagen i september var et godt arrangement i gården i den forbindelse.

Løpende vedlikehold på gården gjøres fortløpende gjennom året. Dette følges opp av oldfrue, huskomité og vaktmester. Vi har hatt en gjennomgang av det elektriske anlegget, inventar og møbler, og hatt gjennomgang av kommende arbeidsoppgaver på huset. Vi avholdt vår årlige vårdugnad i haven og portrommet, foruten rydding og klargjøring av det gamle bokbinderverkstedet i første etasje for nye leietakere.

Huskomitéen har også arbeidet med planlegging av den forestående restaureringen av østveggen, og kursaktivitet i forbindelse med den. Flere søknader om støtte er levert inn i 2019. Planen er å starte opp dette arbeidet sommeren/høsten 2020. Vi har et godt samarbeid med ressurser fra Akershus bygningsvernsenter i Drøbak om dette prosjektet.

Valgkomiteens innstilling: Styremedlemmer for 2020 og 2021:

Trond Svandal gjenvalg Lars Thoresen gjenvalg Karin-Elin Berg ny

Varamedlemmer for 2020:

1. Ellen Cathinka Apenes gjenvalg

2. Eivind A. Leister gjenvalg

3. Christin Julseth gjenvalg

4. Christian-Andreas Berg gjenvalg

Revisor for 2020:

Øyvind Tvete gjenvalg

Styrets innstilling til ny valgkomité:

Christian-Andreas Berg, formann gjenvalg Inger Christine Apenes gjenvalg Audun Holm ny

På vegne av styret:

Knut Thomas Hareide-Larsen

Formann


Vil du støtte
vårt arbeid?

 

Foreningen Gamle Fredrikstad ønsker å inspirere så mange som mulig til å være engasjert i Gamlebyens vel. Men engasjert kan man være på mange forskjellige måter: Man kan for eksempel være aktiv i foreningen vår, og bidra praktisk til bevaringen av Dunkejongaarden eller kanskje selge vafler på Kongens torv en deilig vårdag. Noen vil være mindre aktive og mer sosiale og delta på foredrag, fester og andre hyggelige arrangementer i Gamle Fredrikstads regi, mens andre kanskje ønsker seg et mer passivt medlemskap og støtter arbeidet med en kontingent. Eller så kanskje man bare elsker å jangle på vollane, spasere på brostens-gatene – bare oppholde seg her og nyte den fantastiske Gamlebyen. Velkommen skal du være, uansett hvem du er – og takk for nettopp din støtte til Nordens festningsby.

Kommende arrangementer:

13.5: Årsmøte

5.6: Sommerfest

Følg oss på Facebook:
 
  • Facebook B&W
Siste artikler: 
 
Søkeord: 
No tags yet.