Årsmøte i Gamle Fredrikstad


Viseformann Trond Svandal avbildet under fjorårets årsmøte i Dunkejongaarden.

Foreningen Gamle Fredrikstads 67. årsmøte finner sted i Dunkejongaarden, torsdag 18. februar klokken 19.00. Alle medlemmer som betalte kontingent for 2015 har stemmerett under årsmøtet.

I henhold til innkallelsen og foreningens vedtekter ser agendaen slik ut:

1. Beretning over årets virksomhet

2. Revidert regnskap for siste år

3. Fastsettelse av kontingent for privatpersoner

4. Saker som er bragt frem til årsmøtet av styret eller andre av foreningens medlemmer

5. Valg

Ingen saker er bragt frem til årsmøtet av foreningens medlemmer, men styret fremmer forslag om en vedtektsendring som omhandler styrets sammensetning. Forsvarsbygg (tidligere Fredrikstad Kommandantskap) og Fredrikstad kommune (tidligere Fredrikstad Formannskap) har siden begynnelsen vært representert i foreningens styre. Denne praksisen ønsker de ikke lenger å fortsette med, og styret nedsatte derfor en komité for å se på styresammensetningens hensiktsmessighet etter årsmøtet i mars 2015. Forslaget som legges frem går i enkelhet ut på at samarbeidende organisasjoner heretter får en vedtektsfestet observatørplass i styret, uten stemmerett.

På valg står foreningens viseformann Trond Svandal, sekretær Lars Thoresen og Eva Cecilie Holm. Alle tre ønsker å fortsette, og valgkomitéen innstiller på gjenvalg. Vararepresentantene Shahnaz Jensen, Inger Tvete, Ellen Cathinka M. M. Apenes og Christian-Andreas Berg står også på valg, og ønsker gjenvalg.

Trond Svandal kåserer etter den ordinære årsmøtebehandlingen.

Vel møtt torsdag 18. februar klokken 19.00!


Vil du støtte
vårt arbeid?

 

Foreningen Gamle Fredrikstad ønsker å inspirere så mange som mulig til å være engasjert i Gamlebyens vel. Men engasjert kan man være på mange forskjellige måter: Man kan for eksempel være aktiv i foreningen vår, og bidra praktisk til bevaringen av Dunkejongaarden eller kanskje selge vafler på Kongens torv en deilig vårdag. Noen vil være mindre aktive og mer sosiale og delta på foredrag, fester og andre hyggelige arrangementer i Gamle Fredrikstads regi, mens andre kanskje ønsker seg et mer passivt medlemskap og støtter arbeidet med en kontingent. Eller så kanskje man bare elsker å jangle på vollane, spasere på brostens-gatene – bare oppholde seg her og nyte den fantastiske Gamlebyen. Velkommen skal du være, uansett hvem du er – og takk for nettopp din støtte til Nordens festningsby.

Kommende arrangementer:

13.5: Årsmøte

5.6: Sommerfest

Følg oss på Facebook:
 
  • Facebook B&W
Siste artikler: 
 
Søkeord: 
No tags yet.